Lelkienergia

Lelkienergia helyre állítása, megerősítése. Tanácsadás, oktatás. Bioenergetikai és fülakupunktúrás kezelések-

Az ember bünbánatot gyakorol, szentélyekbe zarándokol, szent-iratokat tanulmányoz és meditációs gyakorlatokat végez, így akarja átszelni a Lét, a Samsara óceánját. Mindez azonban hiábavaló az emberiség szolgálata nélkül. A lelkigyakorlatok is a szolgálat - SEVA részei. Az élet négy fö céljának - DHARMA (a helyes viselkedés), ARTHA (a jólét elérése), KAAMA (a vágyak beteljesítése) és MOKSHA (a megszabadulás) - eléréséhez, jó egészségre van szükség. Egészség nélkül még a leghétköznapibb dolgot sem tudjuk véghezvinni. Ezért az egészség egyenlö a gazdagsággal.

A BETEGSÉG OKA

A Káli korszak hatásai miatt az emberek betegségek áldozataivá válnak, és minden elképzelhetö anyagi jólét és kényelem ellenére sincs lelki egyensúlyuk. Orvosokban nincs hiány. Miért sújtanak hát betegségek annyi embert annak ellenére, hogy nagyszerü lehetöségek állnak rendelkezésre az egészséges élethez, és a gyors gyógyuláshoz? A lelki bajok a testi betegségeknél is gyorsabban szaporodnak. Az elme, aggodalom és feszültség okozta betegségei tönkreteszik a testet. A mai kor embere állandó elégedetlenségtöl szenved. Amint az ember egyik vágya teljesül, tüstént felbukkan a másik. A vágyak csökkenésével ellenben, nö az elégedettség. Ráadásul a Káli Kor romlottsága miatt az öt alapelem (éter, levegö, tüz, víz és föld) is szennyezett. Az étel, amelyet fogyasztunk, szintén szennyezett. Következésképp az elme is szennyezetté válik. ANYAG ÉS ELME A ma emberének fel kellene ismernie az anyag és elme közötti valódi kapcsolatot. Amikor az elméröl kérdezik, azt feleli, nem érdekli. Amikor lényeges dolgokról kérdezik, azt mondja nem fontos. Az ilyen nemtörödöm hozzáállás miatt képtelen felfogni az anyag és elme egységét. Az ember csak akkor fogja felismerni igazi természetét, ha megérti saját elméjét. Mi az elme? Nem valamiféle negatív dolog; ellenkezöleg, pozitív. A Lélek (Atma) és a gondolat (Sankalpa) erejét képviseli. A gondolat a térben bármilyen távolságot képes megtenni. Képes feltárni az atomok erejét. Képes felismerni az idö három megnyilvánulására - múltra, jelenre, jövöre - érvényes igazságot. Ennél fogva, az elme az élet lényege maga; minden erö forrása. Manapság az embert nem érdekli az elme hatalma.

A BOLDOGSÁG KERESÉSE

Az ember születésétöl haláláig keresi a boldogságot. Ez a kutatás a tanulással kezdödik, de a tanulás nem eredményez boldogságot. Az ember kellemes munkára vágyik, de az sem hozza meg, amit vár. Házassággal próbálkozik, a boldogság azonban elillan, amikor a házastárs egyenlö jogokat követel. Ekkor az ember kijelenti: Az életem teljes kudarc! Mi okozza ezt az érzést? Az önimádat, az ego. Ahogyan az ember növekszik, úgy növekszik önzése, és fokozódnak vágyai. A vágyak teljesülése azonban nem hozza meg számára a várt boldogságot. Hol található mégis a boldogság (Ananda)? Sem az anyagi jólétben, sem a testi élvezetekben. Az igazság az, hogy az ember a boldogság megtestesülése, mégis önmagán kívül keresi a boldogságot. Ez a tudatlanság jele. Ha az ember a boldogság megtestesítöje, hogyan is találhatná meg a boldogságot önmagán kívül? Manapság az ember minden gazdagság ellenére is boldogtalan. A békesség hiánya gyötri. A világ minden részéröl jönnek hívök Puttapathiba és mind azt mondja: Én békét akarok. Itt van e három szó: én, békét, akarok. Az -én- önzés. Az -akarok- vágy. Hagyd el az önzést és a vágyat, akkor békére lelsz. Az önzés és a vágy elfedi a békét. Ha eltávolítjuk a burkot, felbukkan a béke.

EGÉSZSÉG ÉS BOLDOGSÁG

Az ember csak akkor képes boldogan élni, ha egészséges. A gazdagság kényelmet adhat, de békét nem; többszintes házhoz juttathat, de nyugodt alváshoz nem; biztosíthat fizikai kényelmet, de boldogságot nem. A légkondicionáló és a vízágy kényelmes a testnek, de mit ér a kényelem, ha nem párosul mellé lelki béke? A test olyan, mint a buborék, az elme úgy ugrál, akár egy majom. Ne kövesd a testet, se az elmét! Kövesd inkább a lelkiismeretet! Az ember manapság nem hallgat a lelkiismeretére. A testhez és elméhez ragaszkodik, holott azok lényegtelenek. Meg kellene vizsgálni a kérdést: „Ki vagyok én?" Aki ezt teszi, észre fogja venni, hogy a test, az érzékek és az elme - mindössze eszközök, amelyeknek ö a gazdája. Manapság a gazda a test és érzékek rabszolgája lett, noha azoknak kéne szolgálni öt. Te a Lélek vagy. Minden cselekedetet ez kell, hogy megalapozzon!

AZ EMBERI ÉRTÉKEK

Ma az ember elfelejtkezik arról, hogy ember, megfeledkezik az emberségröl. Nélkülözhetetlen számára, hogy felismerje az emberi értékeket: Igazság, Becsületesség, Béke és Szeretet. Hogy a villanykörtét használni tudjuk, szükségünk van vezetékre, kapcsolóra és elektromos áramra. Az ember számára az áram az Igazság, azaz Isten. Ez az energia. Ennek az Isteni Energiának kell átáramolnia a Dharma, vagyis az Erkölcsösség, Becsületesség vezetékén, hogy elérje a Béke (Shanti) égöjét, hogy végül a Szeretet (Prema) fényét sugározza. A Szeretet Isten. Élj Szeretetben. A Szeretet minden. Szeretet nélkül az élet siralomház. A szeretet különféle formákban jelenik meg a különféle emberi kapcsolatokban, de alapjában egy. Manapság a szeretet önzéstöl fertözött, irányuljon szülöre, házastársra, gyerekre vagy bárki másra. Az emberi önzés az egész társadalmat beszennyezi. Természetes dolog szeretteinkhez ragaszkodni. Ennek azonban korlátokat kellene szabni. A mértéket túllépve, a ragaszkodás betegséggé válik. Ez minden esetben igaz. Az ember hajlamossá válik mindenféle betegségre, túlzott vágyai miatt.

ELME ÉS TÁPLÁLKOZÁS

Az ember betegségeinek leggyakoribb oka a feszültség. De mi okozza a feszültséget? A túlzott elmerülés az élvezetekben. Az embernek meg kell tanulnia, hogy lassítson élete zaklatott tempóján. A sietség aggódást eredményez, az aggódás pedig betegséget. A sietség, az aggódás és a zsíros ételek a szívbetegségek legföbb kiváltótényezöi. Így elsöszámú követelmény, az étrend és az elme ellenörzés alatt tartása. Ha képesek vagytok e két dolgot kontrolálni, nem jut hely a betegségnek.

A SZEM FONTOSSÁGA

Kórházunkban ma új mütöt avattunk. Az orvosok tudják, hogy a szem billió-számra tartalmaz olyan sejteket, amelyek a fénysugarakra reagálnak. Ha ezek közül bármelyik megbetegszik, az kihat a látásra. Az ember számára a szem a legfontosabb érzékszerv, mert ezáltal fogja fel a világot. Ezért a szemet szent eszköznek kell tekinteni. A teremtést nem tudod megváltoztatni, de látásmódodat megváltoztatva megfelelö képet kaphatsz a teremtésröl. Íme egy példa: Volt egyszer egy király, aki állandó gyomorbajtól szenvedett. Az orvosok által felírt gyógyszerek nem használtak, ezért a királymegkeresett egy híres jógit, aki azt mondta, hogy ha meg akarja szüntetni gyomorpanaszait, a látásán kell változtatni. Mindent zölden kéne látnia. A jógi elment, a király pedig elrendelte, hogy birodalmában mindent fessenek zöldre. Amikor egy idö múlva a jógi visszatért, azt tapasztalta, hogy az emberek zöld festéket fröcskölnek szanaszét. Amikor megkérdezte, miért, azt felelték, hogy a király rendelte el. A jógi elment a királyhoz, és megmagyarázta neki, ahhoz, hogy mindent zöldben lásson, elég lett volna zöld szemüveget felvennie. Ostobaság volt mindent befestetni.

A SZERETET MEGLÁTÁSA

Ha megváltoztatjuk nézöpontunkat, megtapasztaljuk a lelki békét. Ha az ember szeretettel tekint a világra, rátalál a békére is. Minden betegség gyógyíthatóvá válik. A legtöbb betegség az elméböl ered. Minden lelki alapokon nyugszik. Amikor az ember úgy érzi, hogy valami baj van, betegséget alakít ki magában. Az egészséges testnek egészséges elmére van szüksége. Csupán fizikailag egészségesnek lenni azonban nem elegendö. Az embernek Isten Kegyére is szüksége van. Hogy Isten kegyét elnyerd, Isten iránti szereteted kell fejleszteni. A szeretet manapság külsöséggé, magamutogatóvá vált. Az öszinte szeretetnek szívböl kell fakadnia. Kezdd a napot szeretettel, töltsd el a napot szeretetben, fejezd be a napot szeretetben, ez az út vezet Istenhez. Ha kifejleszted a szeretetet, a betegség közeledbe sem kerülhet. 

A TÚLZÁSOK KERÜLÉSE

70 éves vagyok, de meglátok akár egy távoli hangyát is. Ennek semmi köze az Isteni Eröhöz. Ez csupán fizikai erö. Mi ennek az oka? A táplálkozás ellenörzése. A súlyom több mint 60 éve nem változott - 108 font (49 kg). Az egész élet során megfelelö egyensúlyt kell fenntartani. Egyensúlynak kell lennie a tudást és számos más dolgot illetöen. A diákok, azáltal, hogy helytelen dolgokat néznek, hallgatnak és gondolnak, szennyezik a tudatukat, a filmekkel az elméjüket. Meg kellene tanulniuk a tiszta életvezetést. Csak ekkor lehetnek boldogok és egészségesek. Isten Megtestesülései! Értsétek meg az egészség értékét, fontosságát! A jó egészség megörzéséhez önmegtartóztatásra van szükség. Szabályozzátok, tartsátok kordában szokásaitokat. Legyetek illedelmesek, jó modorúak, ez az igaz ember fémjele. Az a jó hívö, aki teljesíti kötelességeit. A kötelesség Isten. Mindenki kialakít valamilyen magatartást a mindennapi életben. Ennek a viselkedésnek olyannak kéne lennie, ami elégedettséget eredményez. Helyesen kéne viselkednetek, de nem mások kedvéért, hanem önmagatok érdekében. Ahol elégedettség van, ott az önmegvalósítás is lehetséges. Mindezekhez önbizalomra van szükség. Az emberek többsége nem bízik magában, és örökösen kétségek gyötrik. Jézus idejében csak egy Hitetlen Tamás volt. Ma azonban mindenki Hitetlen Tamás. Mindenki kételkedik mindenkiben.

EGÉSZSÉG ÉS BOLDOGSÁG

Mindenkinek két dologra van szüksége: jó egészségre (Arogya) és boldogságra (Ananda). Egészségre a testnek és boldogságra a léleknek. Ezzel a két szárnnyal bármilyen magasságba felrepülhetsz. Mindkettöre szükséged van, s ehhez el kell nyerned Isten Kegyét. Hogy Isten Kegyét elnyerd, szentként kéne élned. Vésd eszedbe e három szót: Tisztaság, Türelem és Kitartás. E három dologgal valóban jó egészségre és boldogságra tehetsz szert.

BHAGAVAN PÉLDÁJA

Hiszed vagy sem, az igazság az, hogy ez a három dolog alapozza meg az Én egészségemet (Arogya) és boldogságomat (Ananda) is. Mindig boldog vagyok. Könnyedén futhatnék, de erre itt most nincs hely. Ilyen idös korban is bárkit fel tudok emelni. Ez az erö lehetöségként mindenkiben benne van, csak épp elfecsérlödik. Ha valaki kellöképpen megörzi energiáját, bármire képes lehet.

A WHITEFIELDI KÓRHÁZ - INGYENES ORVOSI ELLÁTÁS

Ez a kórház elöször csak egyetlen szobából állt, de az évek során egyre inkább kibövült. Dr. Rajeswari, Srinivasnak - a Brindavani Hostel korábbi igazgatójának - édesanyja keményen dolgozott a kórház fejlesztésén. Összes fizetését a kórház fejlesztésére ajánlotta fel. Éjt nappallá téve dolgozott. Végül itt a kórházban hunyt el. Ez volt az otthona. Ezután Dr. Savitri folytatta a munkáját. Fáradhatatlanul dolgozik. Maga foglalkozik mindennel. A betegekért végzett munkába lassan ö is belebetegszik. Törödnie kell az egészségével. Csak egészséges orvos tudja megfelelöen ellátni a betegeket. Amilyen az orvos, olyan a beteg. Ezért kell Savitrinek vigyáznia magára. Azért is fontos ez, mert a kórház napról-napra bövül. Srinivas minden segítséget megad. Vannak, akik más úton szolgálják a kórház fejlödését. A whitefieldi kórház, amely egy egyszerü kis szobával indult, mára teljes komplexummá nötte ki magát. Az orvosoknak szolgáltatásaik terén szembe kell nézniük a megnövekedett igényekkel. A kórházat látogató betegek száma folyamatosan n?. A szolgáltatások teljesen ingyenesek. Egyetlen fillért sem fogadunk el a betegektöl. A betegek a világon sehol sem részesülnek ingyen kezelésben. A Super Speciality Kórházra Puttaparthiban ugyanez vonatkozik. Másutt a kórházak üzletté váltak. Tény, hogy az elüzletiesedés minden téren egyre kiterjedtebb. Üzletté válik az oktatás, a zene, az egészség. Az egész világ egy nagy piac lett. A jóléti szolgáltatásoknak mindenki számára ingyeneseknek kéne lenniük. Sokan nem tudják megfizetni a kezelés költségeit. Ezeknek az embereknek ingyen kezelés járna. Ne értsék félre a szavaimat. Még a fizetéseket is szabályozni kellene. Sok orvosnál hiányzik az elkötelezettség. Jó fizetéssel kezdenek egy kórházban, de amikor egy-két hónap múlva egy másik kórház többet ajánl, munkahelyet változtatnak. De vajon meddig maradnak az új helyen? Ilyen viselkedéssel elveszítik a kórház-igazgatóság bizalmát. De a személyzet is így viselkedik. Egyik helyröl a másikra vándorol. Egy munkahelyen helyes legalább 4-5 évig kitartani. A dolgozó munkája ezután automatikusan elismerést vált ki.

ORVOSOK ÉS BETEGEK

Az orvosok a pénz megszállottai. Többet kéne a betegekkel foglalkozniuk. Akkor lesznek kitünö orvosok, ha a betegekre összpontosítanak. Bizalmat kell ébreszteni a betegekben, akkor bármilyen orvosságot adnak, csodát fog müvelni. A beteg az ilyen orvost nevezi - jó orvosnak. Így válik a jó orvos -Isteni orvossá. Ahogy mondani szokták: Vaidyo Narayano Harih; Az orvosoknak ilyen szellemben kellene szolgálniuk. A szolgálat - Isten. A mi kórházunkban nagyon jó munka folyik, és más kórházakban is. Bharat nem lenne ugyanaz, a nagyszerü, jó emberek nélkül. Megismerheti-e a Fényt a világ, érdemdús emberek nélkül? Vannak jók és gonoszak. Mindenkinek jóvá kéne lennie, Isteni emberré alakulnia. Mindenkiben ugyanaz az Atma (Lélek) lakozik. Az orvosoknak ugyanazzal a törödéssel kéne ellátni minden betegüket, mintha saját rokonuk lenne, akkor mindenki egyformán boldog lehetne.
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. ***** LÁZÁR HÚS ÉLELMISZER *****

► HÚS ÉLELMISZERBOLT 1113 BUDAPEST BOCSKAI ÚT 42.SZ KÖSZÖNJÜK,HOGY NÁLUNK VÁSÁROL !

lazarhus.hupont.hu

2. Kasza Tamás Magyarországon először határozta meg a LEZÁRÁS jelentését.

► Ha már minden rendben a cégeddel: van egy jó terméked, szolgáltatásod; terveztél, szerveztél, marketingelsz, hiába, ha nem tudsz lezárni. A lezárás az, amin elbukhatsz.

lezaras.hupont.hu

3. Lavado Tenerife Sur

► Descipcion de la actividad: limpieza exterior de coches con vapor y con tratanimiento de sera. Limpieza interior de coches con aspiradora de alta presion. **************************** SERVICIO ESPECIAL: LIMPIEZA DE MOTOR!

lavado.hupont.hu

4. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

5. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

6. LÁSZLÓ ÓLOMKRISTÁLY PARÁDSASVÁR Arany J.u.13. 36/373-574

► Családi vállalkozásunk ólomkristály termékek kézi csiszolásával foglalkozik. Különleges, egyedi termékekkel, saját tervezésű,egyéni mintavilágú kollekciókkal állunk kedves vásárlóink rendelkezésére. laszlokristaly@gmail.com

laszlokristaly.hupont.hu

7. SZíNPADTECHNIKA, TŰZÁLLÓ TEXTILEK ÉS SZŐNYEGEK

► Színpadszervíz - és technika. Beltéri és kültéri lángálló/tűzálló és impregnált anyagok is nálunk. Varrás, készítés, tisztítás. Keressen minket! TEL:06 30 730 2946, textilesszonyeg@gmail.com

langallotextilek.hupont.hu

8. Kasza Tamás: Lezárási Technikák

► A lezárási technikák sikeresssége a természeti törvények ismeretétől függ.

lezarasitechnikak.hupont.hu

9. Lezárási Útmutató Kasza Tamástól

► Ezen az oldalon bemutatjuk neked Kasza Tamás letölthető siker könyvét: Lezárási Útmutató - Az Értékesítés Féltve Örzött Titkai! Díjmentesen letölthető az e-mail címedért!

lazarasiutmutato.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

3. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

4. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

5. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

6. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

7. HÁZTÓL-HÁZIG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

8. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

9. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

10. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

11. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

12. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

13. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

14. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

15. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

16. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► ÚJ, utángyártott Francia autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

17. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

18. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

19. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

20. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

21. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

22. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

23. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

24. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

25. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

26. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

27. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

28. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

29. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

30. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

31. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

32. SEAT ALKATRÉSZ MISKOLCON! SEAT alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► SEAT gyári-, utángyártott alkatrészek minden típushoz! ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, AROSA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, INCA LEON, TOLEDO

seat-alkatreszek.hupont.hu

33. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

34. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

35. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

36. ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ/AC PUMPA - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► ÚJ AC PUMPÁK-ÜZEMANYGASZIVATTYÚK: Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW Típusokhoz elérhető áron...Miskolcon

acpumpauzemanyagszivattyu.hupont.hu

37. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

38. Dul Dúc Húsgalamb

► Ismerje meg ezt az évszázados hagyományokkal rendelkező állattartási formát! Tekintse meg húsgalamb tenyészetünk weboldalát, fogyasszon galambhúst, s ajánlja másoknak is, hogy ez az egészséges élelmiszer újra a magyar emberek asztalára kerülhessen!

husgalamb.hupont.hu

39. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

40. Burkolás-gipszkartonozás munkafelvétel H-P 08:00-18:00 között+36-30-8680359

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és Pest-megye déli részén. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

41. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

42. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

43. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

44. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

45. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

46. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

47. Villanyszerelés Javítás Kecskemét 06/30/9388145

► Családi házak,lakások,üzletek villanyszerelése régi hálózatfelújítása

csovill.hupont.hu

48. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

49. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

50. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

51. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

52. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

53. Vertikális és Horizontális Szélturbinák Katalógusa

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. Redaktion: Peter Borsanyi VAWT-Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

savonius-balaton.hupont.hu

54. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

55. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

56. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

57. TEA U.T. Hobby Teás weblap

► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

teaut.hupont.hu

58. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog budapesti ÜGYVÉD

► Házassági szerződés, ingatlan adásvételi-ajándékozási szerződés, családjog, ingatlanjog, öröklésjog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

59. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

60. Éder-Ház Kft

► Új építésű,tehermentes,családi házak,fizetés könnyítéssel, magas műszaki tartalommal eladók.Az összes mindenkori kedvezmény igénybe vehető a Kft tulajdonában lévő házakra.

ederhazkft.hupont.hu

61. Mosópor Futár- Házhoz jön!

► Rendeljen Ön is telefonon vagy interneten a kiváló minőségű osztrák és német választékunkból!A szállítás, Csepelre értékhatár nélkül INGYENES!

mosoporhazhozjon.hupont.hu

62. Csikós Vendégházak

► Apartmanok, vendégházak, szállás ajánlatok Zamárdiban, és környékén

csikosvendeghaz.hupont.hu

63. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

64. ***Bernadett Csomai Nail Academy***

► Okj Kézápoló műkörömépítő, Lábápoló képzések/Okj/.Csomai Bernadett Kézápoló műkörömépítő Mester, Lábápoló Mester, 6 × magyar díszítő Bajnok

csomaibernadett.hupont.hu

65. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

66. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

67. PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság

► A társaság fő tevékenysége: megyei területrendezési terv készítése, módosítása, települések településrendezési tervének, valamint módosításának készítése, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és javaslat készítése, továbbá szoftverfejlesztés.

palotasbt.hupont.hu

68. Hács története

► Író - szerkesztő: Kubik György

hacstortenete.hupont.hu

69. Horgolt kiegészítők: sapkák, sálak, kézmelegítők, mandzsetták, ékszerek

► A horgolt kiegészítők öltöztetnek, egyedivé tesznek. Kalapok, sapkák, sálak, kesztyűk és ékszerek!

horgol.hupont.hu

70. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

71. POLGÁRDI BÚTOR 8693 Lengyeltóti,Csokonai u.1 Tel./Fax:85/330-370

► <H1>Hálószoba és nappali bútorok, konyhabútorok,étkező garnitúrák,tálaló szekrények,ülőgarnitúrák,gardróbok,kiegészítő kisbútorok!</H1>

polgardibutor.hupont.hu

72. A TOPI AUTÓSISKOLA: 29 ÉVES

► Bízzon tapasztalatunkban, állunk rendelkezésére, mert vezetni jó!

topijogsi.hupont.hu

73. Zsuzsi és Enci madárpókos oldala

► "Vonzanak az egzotikus állatok? Akkor legyen madárpókod!"

madarpokok.hupont.hu

74. Vörösrózsa álmai Versek,gondolatok,természet

► Ez egy szerény,de szeretettel írt oldal

vorosrozsaalma.hupont.hu

75. Nikii oldala.

► Ne legyél hülye. Ne barátkozz olyanokkal, akik először tök aranyosak aztán tükörnek néznek téged !!

nikiioldala.hupont.hu


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 3
Heti: 12
Havi: 185
Össz.: 18 967

Látogatottság növelés
Oldal: Sai Baba idézetek
Lelkienergia - © 2008 - 2020 - lelkienergia.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »